CARTELLS

Informació

PrestaShop

CARTELLS Hi ha 89 productes.

Sotscategories

 • ALIMENTACIÓ

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • ALIMENTS (PUBLICITAT)

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • BEGUDES

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • BOTIGUES I SIMILARS

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • CAÇA I PESCA

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • CINEMA

  ¿Qué determina el valor de un cartel antiguo original? El diseñador del cartel, su escasez, la condición (ver más adelante la descripción), y la calidad, junto con la popularidad del tema tratado, no necesariamente en este orden, determinan su valor. Condición: Las calificaciones descritas a continuación representan los estándares generalmente aceptados para evaluar el estado de un cartel. Un “+” o ”-“ puede describir la condición de un artículo determinado. Sin embargo, estas valoraciones son subjetivas y pueden variar, según la opinión del vendedor. Los carteles se pueden encontrar entelados o en papel Japón adheridos con un adhesivo libre de ácidos. ESTADO “A": El cartel está en excelente condición. Los colores son frescos y no hay pérdida de papel. Si hubiera un ligero desgarre, o pliegues, son muy discretos. ESTADO "B": El cartel está en buenas condiciones. Los colores son aceptables. Aunque hubiera una ligera pérdida de papel, tal vez evidente, no distrae la atención (visión) de la imagen. La restauración, en su caso, no sería excesivamente aparente. ESTADO "C": El cartel está en aceptable condición. Los colores se desvanecen, y puede haber indicios de una amplia restauración. Los pliegues si existieran serían más visibles, y existe la posibilidad de pérdida de papel.

 • FIRES I FESTES

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • HOTELS, RESTAURANTS I...

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • MAPES GASTRONÒMICS

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • PANELLS DECORATIUS /...

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

 • TABAC

  Què determina el valor d'un cartell antic original? El dissenyador del cartell, la seva escassetat, l’estat de conservació (veure la descripció més avall), i la qualitat, juntament amb la popularitat del tema tractat, encara que no necessàriament en aquest ordre, determinen el seu valor. Conservació: Les classificacions descrites a continuació representen els estàndards acceptats generalment alhora d’avaluar l’estat d’un cartell. Així, un “+” o “-“ pot descriure la condició d’un determinat article. No obstant, aquestes valoracions són subjectives, doncs poden variar segons l’opinió del venedor. Els cartells també poden estar entelats o en paper Japó, enganxats amb un adhesiu lliure d’àcids. ESTAT “A”: El cartell està en condicions excel•lents. Els colors són frescos i no hi ha pèrdua de paper. Si hi haguès algun petit estrip o plec, serien molt discrets. ESTAT “B”: El cartell està en bones condicions. Els colors són acceptables. Encara que hi haguès una lleuguera pèrdua de paper, potser força evident, no crida l’atenció. ESTAT “C”: El cartell està en condicions acceptables. No obstant, podem observar pèrdua de color i poden haver-hi indicis d’una àmplia restauració. Els plecs que podríem trobar són més visibles i existeix la possiblitat de pèrdua de paper.

per pàgina
Mostrant 1 - 12 de 89 elements
Mostrant 1 - 12 de 89 elements